Disclaimer

Sub1
Big 5 Safari Tanzania spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op onze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Big 5 Safari Tanzania behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Sub2
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Big 5 Safari Tanzania geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Big 5 Safari Tanzania geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Sub 3
Big 5 Safari Tanzania garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Big 5 Safari Tanzania aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Op de informatie van onze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.